www.vejlenvand.dk

Vejlen Vandværk

Menu:

Meddelelser

Vandkvalitet

Tips og info

Forsyningsområde

Flytteaflæsning

Vedtægter

Generalforsamling

Takstblad

Bestyrelse

Kontakt os

Vagttelefon

 

 

 

 

 

 

Flytteaflæsning

 
UNDER OPBYGNING!!!!!

INDTIL VIDERE SKAL FORMANDEN KONTAKTES

PR. TELEFON ELLER POST.
Ejerskifte
Ejerskifte vedr. adresse  *
Ejerskifte dato  *
Aflæsningsdato  *
Aflæst målerstand  *
Tidligere ejer
Tidl. ejers navn  *
Tidl. ejers nye adresse  *
Tidl. ejers nye postnr.  *
Ny ejer
Ny ejers navn  *
Ny ejers navn -hvis flere  *
Ny ejers tlf., mobiltlf. eller e-mail adresse